Zaman ve Mekânın Ruhunu Yakalama Yarışları

Özgün Eylül İşcen, Sanat Dünyamız
Sayı 189, 2022

"Hasan Özgür Top’un The Fall of a Hero (Bir Kahramanın Düşüşü) (2020) adlı video işi ise günümüzde kamusal alan pratiklerini dönüştüren dijital ekran ve eğlence kültürüne dair gözlemleriyle “medeniyetler çatışması” ve benzeri popüler anlatıları sorguluyor. IŞİD’in propaganda malzemeleriyle milyonlarca insan tarafından takip edilen Hollywood yapımları ve bilgisayar oyunlarında rastlanan Trajan yazı tipinin izini sürüyor. Bunu yaparken de kahramanlık, erkeklik ve militarizm üzerinden inşa edilen günümüz faşist politik projeleriyle IŞİD’in radikal söylemleri arasında paralellikler kuruyor. Böylece IŞİD istisnai bir fenomen olmaktan çıkıp tarihsellik kazanmış oluyor. Susan Sontag’ın da öne sürdüğü gibi faşizm irrasyonel bir yapıdan daha çok sistemik olarak üretilen idealler bütününü temsil ediyor ve bu da onun çok daha içselleştirilmiş mekanizmalarla aramızda yaşamaya devam etmesine neden oluyor."